Newport Transport Limited 

160 Corporation Road
Newport
NP19 0WF

T:  +44 (0)1633 670 563 / 263 600  from 9:00 till 17:00 Monday to Friday

Facebook: NewportBus 

Twitter: NewportBus

Traveline Cymru logo

To find out how to travel around Wales using public transport (bus and trains), please visit the Traveline Cymru's website or call them on 0800 464 00 00 (from 7 am-8 pm daily).

At Newport Transport we highly value customer feedback, both good and bad, and welcome any comments or suggestions about how we can improve our services.

To get in contact please use this secure web form, or alternatively, you can write to us at the above address, or contact us using the phone numbers indicated above.

A downloadable copy of our Customer Complaints Procedure is available below.

pdf iconCustomerComplaintsProcedure.pdf (193 KB)

Please see our Privacy Policy for information on how we handle your Personal Information.

Our conditions of carriage and additional conditions of carriage relating to fflecsi services are available on request and can be requested by filling out the contact us form.

-------------------------------------------------------

Yn Newport Transport rydym yn gwerthfawrogi adborth gan gwsmeriaid –boed dda neu wael – yn fawr iawn ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch sut y gallwn wella ein gwasanaethau.

I gysylltu â ni defnyddiwch y ffurflen hon ar y we, sydd wedi’i diogelu. Fel arall, gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad uchod neu gysylltu â ni gan ddefnyddio’r rhifau ffôn a nodir uchod.

Mae copi y gellir ei lawrlwytho o’n gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid ar gael isod.

pdf icon Gweithdrefn_ar_gyfer_ymdrin_chwynion_gan_gwsmeriaid.pdf

Mae ein hamodau cludo ar gael o ofyn amdanynt, a gellir gwneud hynny drwy lenwi’r ffurflen ar gyfer cysylltu â ni.